Putovní tábor - 

Termín putovního tábora: Připravujeme
Lokace tábora - Připravujeme
Cena tábora --------

Nezapomeňte si zjistit ve svých pojišťovnách možnosti příspěvku na letní tábory. Taktéž podobné příspěvky poskytují někteří zaměstnavatelé.

-Táborový poplatek je možné zaplatit buď v hotovosti pořadateli tábora, nebo převodem na číslo účtu 231103242/0300 u ČSOB, divize Poštovní spořitelna. Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte – ddmmrr.

- Na vyžádání jsme připraveni vystavit fakturu pro zaměstnavatele, potvrzení o přihlášení nebo potvrzení pro sociální odbor MÚ.

Storno poplatky:

V případě zrušení přihlášky do 30. června účtujeme storno poplatek 30%, po tomto datu 70% Od 26. července bude vráceno 60% poplatku pouze při dodání potvrzení od lékaře s diagnózou znemožňující účast dítěte na letním táboře.

Tak kde půjdeme v roce 2022? 🙂 
Již na tom pilně pracujeme.

 

Hlavní vedoucí tábora
Marek Broda
tel. +420 731 610 809
e-mail 47ph@royalrangers.cz