Putovní a vodácký tábor
3. - 10. srpna 2019
Jižní Šumava a Vltava

Kdo má rád české hory a řeky a je mu 12 až 18 let, může se s námi vydat obdivovat krásy jižní Šumavy a sjet s námi kousek Vltavy v Jižních Čechách. Vyrazíme z kempu z Nové Pece na konci Lipna, kolem Studené Vltavy projdeme tu nejhezčí část Medvědí stezky, pak se v Jelení napojíme na Schwarzenberský plavební kanál, přespíme ve stanech nebo pod širým nebem a budeme pokračovat přes Kamenné moře kolem Plešného jezera. Dále projdeme Zážitkovou naučnou stezkou Duch pralesa k pomníku Adalberta Stiftera, odkud vyrazíme na nejvyšší horu Šumavy Plechý. Pak přes Trojmezí a Třístoličník až do Nového údolí, kde končí Pošumavská jižní dráha. Zde také přespíme a další den se přesuneme do Lipna nad Vltavou, kde přejdeme horu Luč nad NPR Čertova stěna Opatskou stezkou až do Vyššího Brodu, odkud další den vyplujeme po Vltavě. Poplujeme kolem hradu Rožmberk, kde uděláme malou zastávku. Dále přes Nahořany a Český Krumlov až do Zlaté koruny. Cestou zpět domů se zdržíme pár hodin v Praze a pak už se budeme těšit na své vlastní postele.

Během tohoto týdne ujdeme necelých 50 km s batohy na zádech a ujedeme na nafukovacích lodích něco málo přes 60 km. Čeká nás spoustu nevšedních zážitků a nových míst. Tento čas, trávený s partou fajn mladých lidí nám pomůže budovat naši osobnost a charakter tak, aby se z nás mohli stát silní lidé, kteří se v životě dokážou prosadit a zvládnout spoustu překážek.

Kontaktní osoby:
▪Bc. Zuzana Měrková (47.ph Jablunkov)
– hl. vedoucí tábora
739 578 320, zuzana.merkova@gmail.com,

▪Pavel Broda (60.ph Nový Jičín)
- specialista na vodu
739 767 066, palobroda@seznam.cz

Přihláška, posudek lékaře ke stažení
- Prosíme vytiskněte a odevzdejte na schůzce případně jiným způsobem předejte vedoucímu tábora.

Cena tábora a informace o platbě:
do 15. června 2000,-
do 30. června 2300,-
Nezapomeňte si zjistit ve svých pojišťovnách možnosti příspěvku na letní tábory. Taktéž podobné příspěvky poskytují někteří zaměstnavatelé.

-Táborový poplatek je možné zaplatit buď v hotovosti pořadateli tábora, nebo převodem na číslo účtu 231103242/0300 u ČSOB, divize Poštovní spořitelna.
Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte – ddmmrr.

-Počet táborníků je omezen, proto neváhejte s včasným odevzdáním přihlášky. Přihláška se počítá jako platná až po zaplacení táborového poplatku
-Po naplnění kapacity, nebudeme moci přijímat další zájemce - rozhoduje datum odevzdání
závazné přihlášky, případně zaplacení táborového poplatku, proto prosím nečekejte až na poslední chvíli.
-Na vyžádání jsme připraveni vystavit fakturu pro zaměstnavatele, potvrzení o přihlášení nebo potvrzení pro sociální odbor MÚ.

Storno poplatky:
V případě zrušení přihlášky do 30. června účtujeme storno poplatek 30%, po tomto datu 70%
Od 26. července bude vráceno 60% poplatku pouze při dodání potvrzení od lékaře s diagnózou znemožňující účast dítěte na letním táboře